Liên hệ trực tiếp:

Trường TH&THCS Bản Lừu

xã Bản Lừu, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái
0918931488
buicanhduong.ltt.tramtau@gmail.com